Databáze registrovaných hnízdišť synantropních druhů ptáků (rorýs obecný, jiřička obecná, kavka obecná)

Databáze slouží širokému spektru zájemců (společenství vlastníků, bytová družstva, státní správa, stavební společnosti a mnozí další) jako rychlý zdroj informací o registrovaných hnízdištích synantropních druhů ptáků na úrovni jednotlivých čísel popisných.

Údaje sbírají dobrovolní spolupracovníci, bez jejichž přispění bychom nemohli tuto databázi provozovat. Za to jim všem patří velký dík! Staňte se naším spolupracovníkem!

Skutečnost, že v databázi není hledaný objekt, neznamená, že na něm rorýsi či jiné synantropní druhy nehnízdí! Není v silách spolupracovníků ČSO pokrýt celé území České republiky!