Rodinné domy

Zde najdete domy s nově vytvořenými, případně rozšířenými hnízdními příležitostmi rorýsů. Většina rodinných domů o dvou a více nadzemních podlažích může sloužit také jako hnízdiště rorýsů. V době, kdy po stovkách mizí hnízda rorýsů na velkých bytových domech je každé nově vytvořené hnízdiště cenným příspěvkem k ochraně rorýsů! Pošlete nám své praktické zkušenosti a staňte se přáteli rorýsů (viktora&birdlife,csadwiio3u4hkjfh35345345h34thtz)!

 • Martin Hrubiš, Kunčice pod Ondřejníkem

  Pan Martin Hrubiš osadil štít svého rodinného domku v Kunčicích pod Ondřejníkem dvěma dvoukomorovými budkami, vyrobenými ze zbytků palubek v roce 2009. V roce 2010 se již dočkal prvního zahnízdění rorýsů, kteří jednu z komor obsadili poté, co zde svou rodinu úspěšně vyvedl párek rehků domácích.


 • paní Máchová, Nový Jičín, ul. Husova

  Paní Máchová instalovala na jedné ze stěn rodinného domu v Husově ulici v Novém Jičíně celkem pět dřevěných dvoukomorových budek, které vyrábí Semenářský podnik v Týništi nad Orlicí. Tyto budky jsou pro daný účel vhodné a byly správně umístěny pod římsou atiky, která je chrání před přímým sluncem.


 • Ing. Radek Zbožínek, Brodek u Přerova

  Pan Zbožínek při rekonstrukci svého rodinného domu v Brodku u Přerova koncem roku 2012 jednoduchým vyřezáním oválných otvorů v dřevěné liště v bednění podstřeší vytvořil pět hnízdních dutin rozdělených na ideální rozměry krokvemi. Výška dvoupodlažního domu i orientace otvorů zcela splňuje požadavky rorýsů pro úspěšné hnízdění. Spolu s panem Zbožínkem budeme s napětím sledovat, jestli rorýsi připravené hnízdiště na domě dalšího z Přátel rorýsů najdou už v následující hnízdní sezóně!


 • MUDr. Světla Brázdová, Olomouc, ul. Resslova

  Při rekonstrukci římsy a střechy historického domu v centru Olomouce došlo bohužel na tomto domě v roce 2012 k zániku hnízdních příležitostí pro několik párů rorýsů. Upřímnou snahou paní Brázdové spolu s dalšími vlastníky domu došlo k úpravě otvoru po bývalém vývodu okapových svodů a navazující dutiny ve zdivu, která úspěšně posloužila v hnízdní sezóně 2013 alespoň jednomu páru. Po konzultaci na Ornitologické stanici v Přerově se paní Brázdová také rozhodla pořídit náhradní hnízdní budky Schwegler, které za spolupráce ornitologů instalovala na místa původních vletových otvorů. Díky tomuto umístění je velká šance, že budky budou v dalších letech plně obsazeny. Za svou aktivní a nezištnou snahu o pomoc rorýsům byla paní dr. Brázdová v roce 2013 oceněna plaketou Přátel rorýsů.