Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Více ...

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální, chcete-li úřední dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Co to v praxi znamená?

  • provádět práce mimo atiku – např. výměny oken, opravy výtahu, vchodových dveří apod. a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce
  • stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen.

Zavřít

Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační otvory v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Vletové otvory Hnízdní dutiny Příklady  

Úprava stávajících vletových otvorů (tj. ventilačních otvorů) se liší podle jejich tvaru:

1. Kruhové otvory 2. Vodorovné otvory 3. Svislé otvory

1. Kruhové otvory

zabezpečujeme podle jejich velikosti (vnitřního průměru) dvěma způsoby:

1. vnitřní průměr do 70 mm (možno však použít i pro větší průměry) - novodurovou trubkou,

na konci šikmo seříznutou tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Trubku ukotvit do panelu v délce max. 100 mm, v žádném případě nesmí přesahovat přes vnitřní okraj panelu do podstřešní dutiny! Spodní okraj vnějšího okraje trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu, nesmí z něj vyčnívat! Vnější okraj i dno trubky mechanicky zdrsnit.

Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys)

(1)
panel
(2)
tepelně izolační vrstva
(3)
novodurová trubka
(4)
převislý konec brání zatékání
(5)
ventilační otvor

2. vnitřní průměr větší než 70 mm - sériově vyráběnou plastovou mřížkou,

ve které je podle typu vyříznuta dolní část síťky nebo lamel tak, aby vzniklý otvor byl minimálně 50 - 60 mm vysoký (viz obrázek vpravo). Spodní okraj i dno mřížky je nutné mechanicky zdrsnit.


2. Vodorovné otvory

(zpravidla o rozměru 700x70 mm)
zabezpečíme stříškou z titan zinkového plechu (3), umístěnou na původní obvodový plášť (1). Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou (4), která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila rorýsům snadné přichycení a průlez do dutiny.

Plechová stříška s rohovou lištou (bokorys)

(1)
panel
(2)
tepelně izolační vrstva
(3)
plechová stříška
(4)
výška vletového otvoru min 35–40 mm
(5)
plastová rohová lišta

3. Svislé otvory

(zpravidla o rozměru 70x300 mm)
zabezpečíme profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní rorýsům snadný průlez ke hnízdní dutině.

Profil z titan zinkového plechu

(1)
uchycení na původní zdivo
(2)
hloubka se řídí tloušťkou izolační desky

Poznámka: Vzhled vodorovných a svislých ventilačních otvorů je rovněž možné změnit tak, že ve vrstvě tepelné izolace vytvoříme kruhový otvor o průměru 100 mm a ten osadíme novodurovou trubkou o shodném vnitřním průměru, kterou na vnějším okraji osadíme upravenou plastovou mřížkou rovněž o průměru 100 mm. Podmínkou je, aby původní ventilační otvor i průchod tepelnou izolací spolu lícovaly minimálně svými spodními okraji a byla tak zachována dostatečná světlost.

o webu
kontakty