Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Více ...

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální, chcete-li úřední dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Co to v praxi znamená?

  • provádět práce mimo atiku – např. výměny oken, opravy výtahu, vchodových dveří apod. a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce
  • stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen.

Zavřít

Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační otvory v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Vletové otvory Hnízdní dutiny Příklady  

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je zapotřebí zajistit kromě vletových otvorů – bývalých ventilačních otvorů – také hnízdní dutiny. Základní možnosti jsou:

1. Dutina v původním panelu

Vytvořit nové dutiny v panelovém prvku v místě stávajících ventilačních otvorů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky i v období extrémně teplého či naopak chladného počasí. Takový případ nastává v okamžiku, kdy je původní střecha pokryta vrstvou tepelné izolace. Minimální rozměry takové dutiny jsou 300 (šířka) x 190 (hloubka, která je pevně dána sílou atikového panelu, která se pohybuje mezi 100 až 300 mm) x 170 (výška) mm. Vletový otvor je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena a měl by být max. 20 mm nade dnem dutiny. Musí být umístěn excentricky na jedné ze stran dutiny, nikoli v jejím středu. Ptáci se totiž vždy usadí ve vzdálenějším rohu dutiny.

Dutina v panelu (bokorys)

(1)
umístění dutiny
(2)
tepelná izolace obvodového pláště
(3)
tepelná izolace střešního pláště
(4)
panel
300
190
170

Detail dutiny vytvořené v panelu

(1)
vletový otvor v desce izolačního materiálu

2. Hnízdní boxy

V situaci, kdy dochází k vyplnění stávajících dutin v podstřeší izolačním materiálem, je možné instalovat z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu hnízdní boxy ze 30 mm desek kašírovaného extrudovaného polystyrenu, nasedající zevnitř na ventilační otvory a pevně přichycené k povrchu panelového segmentu. Kašírovaná strana desek tvoří vnitřní stěny hnízdního boxu. Hnízdní boxy mají shodné rozměry jako v případě varianty 1) včetně excentrické polohy vletového otvoru. Pokud výška podstřešních dutin nedovoluje umístit boxy o vnitřní výšce 170 mm, je nutné ji snížit až na 120 mm a současně zvětšit šířku a hloubku hnízdních boxů.

Nákres, čelní pohled.

o webu
kontakty