Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Více ...

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální, chcete-li úřední dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Co to v praxi znamená?

  • provádět práce mimo atiku – např. výměny oken, opravy výtahu, vchodových dveří apod. a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce
  • stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen.

Zavřít

Zateplování

Aby zateplení bylo účinné, nemůže se mu vyhnout žádná část obvodového pláště budovy, ani její atika. Ventilační otvory v atice v podstřeší by však i po zateplení měly zůstat zachované. Jednak odvětrávají dutiny v podstřeší, ve kterých se vlivem rozdílné teploty vnějšího a vnitřního prostředí objektu kondenzují vodní páry, jednak slouží jako přístupová cesta rorýsů ke hnízdům, která jsou umístěna v dutinách v podstřeší.

Vletové otvory Hnízdní dutiny Příklady  

1. Příklady domů před zateplením

Typická ukázka panelové zástavby s početnou kolonií rorýse
(Anežky Malé, Praha)
Obsazená dutina na starší zástavbě (cihlové) (Krupská 1753, Praha)
Ventilační otvory se proti zatékáni zabezpečovaly už v minulosti (Lečkova 1522, Praha)
Obsazené dutiny, později bez nahrády zaslepené (Rašova 838, Praha)

2. Příklady různých způsobů zateplení

Často jedinou šancí rorýse je nedbale odvedená práce – plastová mřížka, bránící vstupu rorýse do dutiny, vypadla (Kosmická 750, Praha)
Vodorovné otvory byly ponechány (správně),
zatímco kruhové byly zaslepeny (špatně)
(Kupeckého 761, Praha)
V případě tohoto domu byly ventilační otvory po zateplení zachovány v původní velikosti a rozsahu – po zateplení zde rorýsi hnízdili. (Horčičkova 544–546, Praha)
V případě tohoto domu byly ventilační otvory po zateplení zachovány v původní velikosti a rozsahu – po zateplení zde rorýsi hnízdili. (Horčičkova 545, Praha)
o webu
kontakty