Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Preventivní překrytí ventilačního otvoru

Pokud správní orgán povolí realizaci prací v hnízdním období, je nutné ještě před 20. dubnem provést preventivní zaslepení ventilačních otvorů, aby se zabránilo zahnízdění rorýsů, které by probíhající stavba významně rušila, případně zcela překazila. Zaslepení je zároveň nutné provést tak, aby dutiny mohly opustit kolonie netopýrů, kteří často v dutinách v podstřeší zimují. Osvědčeným způsobem je překrytí otvorů závěsem z perlinky tzv. jednocestnou uzávěrou. Proužek perlinky se umístí tak, aby závěs přesahoval okraj otvoru na každou stranu alespoň o 10 cm. Závěs je přitom uchycen pouze v horní částí, zbytek těsně splývá se stěnou. Uzávěra netopýrům umožní dutinu opustit bez možnosti návratu. Tuto uzávěru je nutné ponechat po dobu 1, max. 2 týdnů a následně otvory na dobu stavebních prací pevně zaslepit tak, aby po ukončení prací bylo možné zaslepení opět zrušit a obnovit plnou průchodnost ventilačních otvorů.

Preventivní překrytí ventilačního otvoru závěsem z perlinky.
Foto: M. Ceľuch

Uvedené řešení se nevztahuje na území hl. m. Prahy, viz Nařízení Magistrátu hl. m. Prahy č. 18/2009

o webu
kontakty