Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Řešení

Řešení existuje, není časově náročné, není ani drahé!

Přinášíme vám praktické rady, jak si počínat při realizaci nejčastěji prováděných stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení chráněného rorýse.

V každém případě práce v okruhu 5 metrů nebo 2 nejbližších poschodí od rorýsích hnízd NEPROVÁDĚJTE v období hnízdění, tj. od 20. dubna do 10. srpna! Výjimečně může správní orgán povolit práce v období hnízdění. V takovém případě postupujte následujícím způsobem.

Zateplování
Rekonstrukce
Novostavby
Budky
o webu
kontakty