Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Více ...

Kdy NEPROVÁDĚT rekonstrukční práce?

Oficiální, chcete-li úřední dobou hnízdění rorýse je 20. duben až 10. srpen. V této době do jejich hnízdění nesmí být rušivě zasahováno. Co to v praxi znamená?

  • provádět práce mimo atiku – např. výměny oken, opravy výtahu, vchodových dveří apod. a vlastní zateplení či rekonstrukci střechy nechat na srpen a následné měsíce
  • stavět lešení nejvýše na úroveň předposledního podlaží a jeho dostavbu naplánovat až na srpen.

Zavřít

Rekonstrukce domů

Na tomto místě zmiňujeme pouze rekonstrukci domů se sedlovou střechou. Postupy při rekonstrukci ploché střechy nebo celého panelového domu byly popsány v kapitole Zateplování.

1. Zachování stávajících dutin v podstřeší

Pokud je součástí projektu kromě zateplení i např. půdní vestavba nebo oprava sedlové střechy či výměna střešní krytiny, ponecháme v prostoru mezi konstrukcí střechy, vnějším pláštěm objektu a vestavěnými příčkami malé dutiny (alespoň 170 mm vysoké, 150 mm hluboké a 300 mm široké), které komunikují s vnějším prostředím buď souvislou štěrbinou mezi krovem a obvodovým pláštěm, resp. atikou, širokou minimálně 35 mm, nebo otvory o rozměrech min. 35 (výška) x 70 mm (šířka). Jednotlivé dutiny je zapotřebí rozdělit přepážkami, tak aby vznikly boxy o šířce alespoň 300 mm.

Pokud je odvětrávací štěrbina mezi atikou objektu a konstrukcí střechy opatřena provětrávací lištou (vyrábí se z plasti, popř. nekorodujícího kovu), je zapotřebí tuto lištu upravit vystřižením vletového otvoru o rozměrech 3,5 x 7,0 cm (výška x šířka) a okraje otvoru zabrousit.

Pokud při opravách atikových říms tato provětrávaná štěrbina zaniká, nebo se její výška snižuje na méně než 3 cm, lze při opravě říms vytvořit prostupy o shodných rozměrech tak, aby připadal vždy jeden prostup na prostor mezi dvěma krokvemi.

Řešení při zachování dutin v podstřeší

(1)
vletový otvor (výška 35–40 mm)
(2)
hydroizolační vrstva
(3)
tepelně izolační vrstva
Upravená plastová provětrávací lišta
Úprava římsy atiky
Úprava římsy atiky
Jiný způsob úpravy římsy atiky

2. Umístění budky do podstřeší

Jestliže rekonstrukce neumožňuje zachování dutin popsaných výše, přistupujeme k instalaci hnízdních budek (viz kapitola Budky).

Umístění budky do podstřeší

(1a), (1b)
varianty umístění vletového otvoru
(2)
tepelně izolační vrstva
(3)
zdivo
o webu
kontakty