Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Projekt "Pod jednou střechou"

Cílem projektu je ochrana rorýsů, netopýrů, jiřiček a dalších druhů chráněných živočichů vázaných svým výskytem na lidská sídliště a budovy v Olomouckém a Zlínském kraji. Tito živočichové jsou dnes ohrožováni především úbytkem vhodných hnízdních a úkrytových možností v souvislosti s nezbytným zateplováním a rekonstrukcemi budov. Denně tak mizí desítky hnízdních příležitostí pro rorýse a letní i zimní úkryty mnoha kolonií netopýrů. Přitom vhodná opatření nejsou nijak složitá ani nákladná a na provedení vlastní rekonstrukce nemají žádný významnější negativní vliv.

Náš projekt si proto klade za cíl především zvýšit informovanost v této oblasti mezi odbornou (stavební firmy, úřady státní správy) i laickou veřejností, nabízet odborné poradenství i řešení případných problémů a celkově zvýšit povědomí o tomto problému.

Nedílnou součástí projektu je také mapování hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů ve městech za podpory krajských i městských úřadů, do kterého se může zapojit kdokoliv se zájmem o volně žijící živočichy a praktickou ochranu přírody. Projekt je financován prostřednictvím Blokového grantu Nadace partnerství z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce.

Aktuálně


Školící a poradenské centrum pro ochranu živočichů městské zástavby
(rorýsi, jiřičky, netopýři aj.)


Poskytujeme osobní, telefonické i e-mailové konzultace a poradenství pro úřady státní správy, stavební firmy, správce a vlastníky domů i širokou veřejnost. Účastníme se správních řízení a provádíme i odborné poradenství přímo na stavbách. V rámci projektu pořádáme pravidelná školení (s vystavením příslušného osvědčení o absolvování) zaměřená na konkrétní problémy jednotlivých cílových skupin (úřady, stavební firmy, majitelé nemovitostí atd.).

Rádi pomůžeme a poradíme při řešení problémů spojených s rekonstrukcemi a zateplováním budov ve vztahu k ochraně živočichů vázaných svým výskytem na městskou zástavbu (rorýsi, jiřičky, netopýři atd.).

V pondělí nás najdete v Olomouci na Dolním náměstí 27 v rámci EkoPoradny Hnutí Duha, od úterý do čtvrtka působíme v rámci Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, Bezručově 10 (ORNIS).

Konzultační hodiny:
Po 13:00-17:00 (Hnutí DUHA, Olomouc)
Út 9:00-13:00 (ORNIS, Přerov)
St 12:00-16:00 (ORNIS)
Čt 9:00-13:00 (ORNIS)

Korespondenční adresa:
MOS - Pod jednou střechou
Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově (ORNIS)
Bezručova 10, 750 02 Přerov-Město

Kontakt:
Telefon: +420 777 771 196
E-mail: tosenovsky(at)birdlife.cz
Skype: etosenovsky

Další info o problematice najdete na www.rorysi.cz.

Centrum vzniko v rámci společného projektu České společnosti ornitologické, České společnosti pro ochranu netopýrů a Moravského ornitologického spolku "Pod jednou střechou" podpořeného z programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt "Pod jednou střechou"

Příjemce grantu:
Česká společnost ornitologická (ČSO)

Partneři projektu:
Česká společnost pro ochranu netopýrů (ČESON)
Moravský ornitologický spolek (MOS)

Územní působnost:
Olomoucký a Zlínský kraj

Doba realizace projektu:
duben 2012 – březen 2014

o webu
kontakty