Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Stavíme nový dvou- a víceposchoďový dům

Hnízdní příležitosti rorýsů (ale i dalších druhů ptáků) lze s úspěchem vytvářet i na novostavbách. V zahraničí najdeme mnoho takových pozitivních příkladů (Německo, Holandsko, Velká Británie, Izrael a další země), u nás se zatím jedná spíše o ojedinělé případy. Existuje celá řada způsobů takové pomoci:

  • osadit novostavbu budkami (viz kapitola Budky),

  • Budka určená k zasazení do zdi
    na vhodném místě (hladké stěny minimálně 5 m nad zemí) vytvořit ve zdivu hnízdní dutiny o rozměrech alespoň 150x150x250 mm (výška, hloubka, šířka) s vletovým otvorem 40x70 mm (výška x šířka), případně použít speciální dřevocementové budky k tomuto účelu vyrobené (viz foto),
  • v zahraničí jsou k dostání i speciálně upravené střešní tašky s dutinami, které se rozptýlí na severní stranu objektu tak, aby nebyly po delší dobu vystaveny přímému slunečnímu záření,
  • využít prostoru ve štítě (zděném i dřevěném) k instalaci hnízdních boxů v prostoru půdy (možnost kontroly), aniž by se tím zároveň umožnil nežádoucí průnik např. holubů do objektu,
  • u domů se sedlovými střechami ponechat v prostoru mezi střešní konstrukcí a obvodovým pláštěm mezery o výšce 35–40 mm, které ústí do dutin o min. rozměrech 120x150x250 mm (výška, hloubka, šířka). Předpokladem je však tepelná izolace střechy. Např. pod neizolovanou, plechem pobitou střechou se mláďata doslova upečou!

Každopádně je dobré vždy předem takový záměr konzultovat jak s projektantem, tak i s odborníky – ornitology, aby vynaložené úsilí ptákům opravdu pomohlo a nepředstavovalo pro ně spíše nebezpečí (úrazy, snadný přístup pro predátory, extrémní mikroklimatické podmínky v budce, vandalizmus ap.).

o webu
kontakty