Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!
Seznamte se Jaký je Rozšíření Mýty a pověry  

Mýty a pověry

Rorýsi přenášejí choroby a jejich paraziti nám zamoří byt

Není prokázáno, že by rorýsi představovali pro lidské zdraví jakékoliv vážné nebezpečí. Paraziti rorýsů, kteří obývají jejich hnízda nebo parazitují přímo na dospělých ptácích a mláďatech, jsou hostitelsky specifičtí pro ptáky, na savcích parazitují jen zřídka a člověka nenapadají. Navíc většina rorýsích hnízd je umístěna v dutinách, které nekomunikují s obytnou částí domů. Tam, kde se usídlí ve ventilačních otvorech odvětrávajících spíže, stačí zakrýt vyústění otvoru do spíže (nikoli ven z budovy) síťkou z mušího pletiva. Po manipulaci např. se zraněným dospělým ptákem nebo mládětem vypadlým z hnízda si stačí omýt ruce teplou vodou a mýdlem.

Rorýsi svými zobáky poškodí nákladné zateplení a jejich trus poničí fasádu

Zobák rorýse je velmi drobný a jemný. Je uzpůsoben k lovu měkké potravy ve vzduchu a rozhodně není nástrojem pro úpravu tvrdých materiálů. Své hnízdiště proto využijí takové, jaké je a nijak jej neupravují. Samotné hnízdo je poměrně křehká stavba, kterou mláďata během pobytu v dutině prakticky zcela rozšlapou. V hnízdě ani jeho nejbližším okolí prakticky nenajdete zbytky trusu. Rodiče trus mláďat pečlivě z hnízda odstraňují a sami se vyprazdňují mimo něj.

Rorýs vletí do bytu a zaplete se mi do vlasů

Případy, kdy dospělí ptáci vlétnou do bytů především v horních podlažích nejsou vůbec časté. Pokud se tak stane, dezorientovaný rorýs se snaží z bytu nejkratší cestou odletět. Bohužel však zpravidla narazí do jiného zavřeného okna, nebo zapadne někam za nábytek. Rozhodně není jeho úmyslem stresovat kromě sebe i vás. Nejlepší je v takovém případě rorýse opatrně vzít do ruky (pokud vám to činí obtíže, můžete použít suchý hadr nebo staré tričko) a buďto jej rovnou vypustit z okna, nebo odnést před dům a lehkým nadhozením mu umožnit odletět.
o webu
kontakty