Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!
Úvod  > Řešení  > Budky

Budky

Hlavní zásady při instalaci budek:

  • budky musí být umístěny dostatečně vysoko, nejméně 4 m nad nejbližší překážkou (střechy, garáže, balkony, koruny stromů nebo keře apod.);
  • také orientace na světovou stranu může hrát svou roli. Ačkoli budky pro jiné ptáky doporučujeme umístit vletovým otvorem na jihovýchod, rorýsi tento směr preferují ze všech nejméně. Naopak jim vyhovuje orientace na sever, severozápad a severovýchod. Záleží ovšem na místních podmínkách, někde může být překážkou velká hluková zátěž jedné ze stran budovy, jinde zas intenzívní noční osvětlení, které, jak se zdá, rorýsi příliš nemilují.
  • pokud je to možné, instalujte budky tak, aby nebyly po celý den na přímém slunci. Využijte převislé prvky ve zdivu nebo pod střešní konstrukcí. Mláďata rorýsů dorůstají v období, kdy je den nejdelší a teploty nejvyšší.

Jak rorýse přilákat?

Vaše šance na obsazení budky výrazně vzroste, pokud budete ve vhodné době rorýsům přehrávat hlas, kterým se z hnízdišť ozývají. Vhodnou dobou je především první polovina května a první polovina června.

Stáhnout záznam ve formátu MP3

Samovýroba Hotové budky  

Nejlepší a časem prověřené budky pro rorýse jsou vyrobeny z desek extrudovaného polystyrenu o síle 20–40 mm, které se podle potřeby a prostorových možností dají zhotovit jako jedno- až čtyřkomorové. Jejich rozměry jsou uvedeny v tabulce.

parametr (v mm)jedno-
komorová
dvou-
komorová
tří-
komorová
čtyř-
komorová
síla desky 20–40 20–40 30–40 30–40
vletový otvor (výška x šířka) 35 x 70, spodní okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem budky
šířka 300 620 940 1260
výška 170 170 170 170
hloubka 200 200 210 210
výška umístění min. 5 metrů
termín umístění v případě realizace zateplení před pokládkou izolační vrstvy, v ostatních případech od 15.8. do 20.4.
způsob umístění podle typu buď přímo na obvodový plášť (rovná atika), nebo do podhledu pod převislou atikou, vždy však před obložením izolační vrstvou

Jednokomorová budka
Dvoukomorová budka z extrudovaného polystyrenu
Budka instalovaná na zatepleném domě
o webu
kontakty