Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Venkovní expozice Pod jednou střechou otevřena!

V úterý 2. dubna 2013 byla slavnostně otevřena nová venkovní expozice Pod jednou střechou, které je součástí stejnojmenného projektu, podpořeného v blokovém grantu Nadace partnerství, financovaného z Programu švýcarsko ? české spolupráce.

5.4.2013

V Přerově proběhl seminář věnovaný ochraně ptáků a netopýrů

V Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, která je zároveň koordinačním pracovištěm projektu "Pod jednou střechou" proběhl 7. března 2013 seminář, věnovaný ochraně ptáků a netopýrů nejenom při stavebních úpravách budov.

11.3.2013

Nová Zelená úsporám na obzoru ? ochrání rorýse?

Ministerstvo životního prostředí a jím řízený Státní fond životního prostředí finišují s přípravami dotačního titulu Nová Zelená úsporám. I když nepůjde o dotace v pravém slova smyslu, spíš o půjčky, může se ?Nová Zelená? stát významným motivačním stimulem pro vlastníky domů, které ještě nemají vyřešeny úspory energie. A problematika zateplování zase zajímá nás, kteří chráníme rorýsí hnízdiště.

1.2.2013
o webu
kontakty