Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Venkovní expozice Pod jednou střechou otevřena!

V úterý 2. dubna 2013 byla slavnostně otevřena nová venkovní expozice Pod jednou střechou, které je součástí stejnojmenného projektu, podpořeného v blokovém grantu Nadace partnerství, financovaného z Programu švýcarsko ? české spolupráce.

Expozice je instalována přímo na stěnách budovy Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, které je nejenom partnerem projektu, ale zároveň také sídlem konzultačního a vzdělávacího centra, které zde jako součást projektu vzniklo.

Expozice přehledným způsobem seznamuje se základními typy opatření na ochranu hnízdišť a úkrytů synantropních druhů ptáků a netopýrů. Je rozdělena do 5 oddílů podle povahy staveb a rozsahu jejich stavebních úprav, kterým jednotlivá opatření odpovídají.

Kromě svého hlavního účelu bude expozice sloužit také jako praktický doplněk výukových programů, seminářů a workshopů pro širokou i odbornou veřejnost, které jsou součástí projektu.

Slavnostní otevření expozice bylo spojeno s vernisáží výstavy Ornis Muzea Komenského v Přerově "Ve městě to žije", zaměřené na představení synantropních živočichů, obývajících městské prostředí. Při této příležitosti byly rovněž předány certifikáty a plakety v rámci motivačního programu "Přátelé rorýsů" a "Náš soused je netopýr".

Lukáš Viktora
5.4.2013
o webu
kontakty