Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

V Přerově proběhl seminář věnovaný ochraně ptáků a netopýrů

V Ornitologické stanici Muzea Komenského v Přerově, která je zároveň koordinačním pracovištěm projektu "Pod jednou střechou" proběhl 7. března 2013 seminář, věnovaný ochraně ptáků a netopýrů nejenom při stavebních úpravách budov.

Jeho účastníci - pracovníci České inspekce životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny, působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskéhoslezském kraji i odjinud tak měli dobrou příležitost seznámit se s praktickou ochranou ptáků a netopýrů jak v rámci stavební činnosti, tak i třeba s výsledky monitoringu rorýsů a netopýrů na sídlištích a dalšími souvisejícími aktivitami.

Organizátoři semináře, kteří jsou zároveň řešiteli zmíněného projektu - Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů a Moravský ornitologický spolek se na semináři zaměřili i na dosud opomíjený problém kolizí ptáků s čirými nebo reflexními stěnami budov, protihlukových stěn, ale třeba i zastávek hromadné dopravy a ukázkám možných opatření, která by mohla úhynu ptáků zabránit. Součástí programu byla i diskuse o aktuálních dotačních programech a jejich vztahu k ochraně synantropních živočichů. Účastníci semináře se v závěru sami dostali do rolí lektorů, když sdělovali své zkušenosti s posledními změnami legislativy v ochraně životního prostředí, se kterými se musejí ve své praxi vyrovnávat.

Další semináře budou následovat. Připravujeme je v rámci projektu "Pod jednou střechou" podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce pro zástupce veřejné správy i odbornou veřejnost, projektanty a stavební firmy v Olomouckém a Zlínském kraji a dalších regionech.

Lukáš Viktora
11.3.2013
o webu
kontakty