Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Nová Zelená úsporám na obzoru ? ochrání rorýse?

Ministerstvo životního prostředí a jím řízený Státní fond životního prostředí finišují s přípravami dotačního titulu Nová Zelená úsporám. I když nepůjde o dotace v pravém slova smyslu, spíš o půjčky, může se ?Nová Zelená? stát významným motivačním stimulem pro vlastníky domů, které ještě nemají vyřešeny úspory energie. A problematika zateplování zase zajímá nás, kteří chráníme rorýsí hnízdiště.

V roce 2009 se podařilo prosadit do závazných podmínek pro žadatele dotací z Operačního programu Životní prostředí ochranu rorýsích hnízdišť. Současně jsme se pokoušeli obdobnou podmínku prosadit i do Zelené úsporám. Marně. Přes veškerou snahu a intervence ministerských úředníků zůstaly naše návrhy nevyslyšeny!

V závěru loňského roku jsme využili přípravy navazujícího programu Nová Zelená úsporám a předložili tehdejšímu náměstkovi SFŽP Tomášovi Podivínskému návrh ochrany rorýsů a netopýrů k zapracování. Náš návrh byl akceptován. Touto dobou práce na přípravě titulu finišují a my jsme byli zodpovědnými zástupci SFŽP ubezpečeni, že náš návrh byl do obecných podmínek pro žadatele zapracován a finální návrh bude ještě možnost připomínkovat.

To je nadějná zpráva a tak věříme, že rorýsům tato snaha v boji o zachování jejich hnízdišť pomůže.

Lukáš Viktora
1.2.2013
o webu
kontakty