• Jméno: Ing. Radek Zbožínek
  • Adresa: Brodek u Přerova
  • Pan Zbožínek při rekonstrukci svého rodinného domu v Brodku u Přerova koncem roku 2012 jednoduchým vyřezáním oválných otvorů v dřevěné liště v bednění podstřeší vytvořil pět hnízdních dutin rozdělených na ideální rozměry krokvemi. Výška dvoupodlažního domu i orientace otvorů zcela splňuje požadavky rorýsů pro úspěšné hnízdění. Spolu s panem Zbožínkem budeme s napětím sledovat, jestli rorýsi připravené hnízdiště na domě dalšího z Přátel rorýsů najdou už v následující hnízdní sezóně!