• Jméno: Eva Mikolášková
  • Adresa: Teplice, ul. Habrová
  • Panelový dům v Habrové ulici v Teplicích osadila dodavatelská firma dvěma čtyřkomorovými budkami z extrudovaného polystyrenu jako náhradu za původní hnízdiště v podstřešních dutinách, které musely být v důsledku úspor energie zaslepeny. Umístění budek na štítu domu v místě původních ventilačních otvorů, kterými byly dutiny odvětrávány je správné a je proto velmi pravděpodobné, že rorýsi nabízené náhradní hnízdiště přijmou.