• Jméno: SVJ
  • Adresa: ulice Želatovská, Přerov
  • Jednoduchá úprava římsy a provětrávací mřížky stačila na bytovém domě na ulici Želatovská v Přerově k zachování hnízdních příležitostí až pro 40 párů rorýsů. Na domě byly při předchozím zoologickém průzkumu zjištěny i stopy po výskytu netopýrů, proto byly při rekonstrukci do vrstvy zateplení na jiží straně zabudovány dvě budky pro netopýry z XPS a jedna speciální dřevocementová budka vhodná i pro zimování. Tento příklad je ukázkou ideálního provedení rekonstrukce s ohledem na chráněné druhy ptáků a netopýrů u podobných typů budov (starší bytový dům se sedlovou střechou).