• Jméno: Jiří Šafránek, Přerov
  • Adresa: Přerov
  • Jméno Jiřího Šafránka je neodmyslitelně spjato s fungováním Moravského ornitologického spolku (MOS). Dlouholetý předseda a v současnosti místopředseda a čestný předseda MOSu má ohromné zásluhy na praktické ochraně ptáků (zejména rorýsů) na Přerovsku. Díky jeho nikdy neutuchajícímu entuziasmu je dnes ochrana ptáků v Přerově samozřejmostí nejen při rozhodování městského úřadu, ale díky jeho mediální angažovanosti a profesionalitě i v běžném povědomí široké veřejnosti. Přerov je tak dnes právem dáván za vzor fungování města ve vztahu k zodpovědné ochraně nejen ptačích synantropních druhů. Mezi největší úspěchy z posledních let tak patří nejen desítky realizací ohleduplných rekonstrukcí budov (např. na Jižní Čtvrti, zimním stadiónu, několika přerovských školách apod.), ale např. i úpravy nebezpečných skleněných ploch ve městě nebo rekonstrukce Tyršova mostu s hnízdištěm vlaštovek. Za ohromné zásluhy při praktické ochraně populací synantropních ptáků byl Jiří Šafránek oceněn v roce 2014 certifikátem Přátel rorýsů.