• Jméno: fa. Astacus a.s.
  • Adresa: Olomouc - Velký Újezd
  • Když se při rekonstrukci bývalého kravína v obci Velký Újezd na olomoucku rozhodovali zástupci firmy Astacus (ing. Naswetter a dr. Troneček) jak naložit s nepoužívanými sloupy elektrického vedení, vymysleli velmi jednoduché a přitom účelné využití. Místo aby se staré sloupy složitě likvidovaly, umístili na ně budky pro rorýse. Stačilo tak jen sloupy odstrojit od starých kovových prvků a dřevěné budky vlastní výroby na ně umístit do jednoduché konstrukce. Tímto způsobem v areálu vznikl první rorýsí sloup na Moravě s celkem devíti hnízdními komorami. Další dvě budky o třech komorách pak majitelé umístili přímo na budovu kravína i na blízkou restauraci Farmářská bašta. Rorýsi tak získali ideální hnízdní možnosti přímo v areálu s chovem hospodářských zvířat, kde je zajištěna i velká nabídka hmyzí potravy. Díky tomuto chytrému řešení je šance na obsazení nových hnízdišť velmi vysoká. Firmě Astacus byl za vtipnou a (zatím) unikátní realizaci v roce 2014 udělen titul Přátel rorýsů.