• Jméno: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
  • Adresa: Tř. 17. listopadu, Olomouc
  • Na budovách Univerzity Palackého v rozrůstajícím se campusu na Třídě 17. listopadu hnízdilo vždy velké množství rorýsů. Bohužel při zateplování několika výškových budov kolejí a fakult v období 2006-2008 většina těchto hnízdních příležitostí zanikla. Díky přímé podpoře pana prof. Juraje Ševčíka, děkana Přírodovědecké fakulty se podařilo v roce 2013 instalovat na nově zrekonstruovanou budovu fakulty proti hlavní Menze dvě rorýsí budky z dřevobetonu, čímž vzniklo celkem šest hnízdních dutin. Pořízení budek bylo financováno ze studentského projektu na zlepšení prostředí na fakultě - Hýčkejte svou Alma mater. Díky této alespoň symbolické náhradě zaniklých hnízdišť byla problematika ohrožení rorýsů v rámci Univerzity široce medializována, bylo uspořádáno několik souvisejících přednášek a mnoho studentů i zaměstnanců si teprve díky tomu uvědomilo dnešní těžkou situaci rorýsů. Do budoucna je plánováno rozšíření instalovaných budek, které budou díky zaměření Katedry zoologie využívány i pro výzkum. Za snahu o aktivní pomoc rorýsům byl PřF UP Olomouc udělen certifikát a plaketa Přátelé rorýsů.