• Jméno: Ing. Petr Volčík
  • Adresa: obec Václavov u Bruntálu
  • Po provedené rekonstrukci panelového bytového domu se na ČSO obrátil technický dozor stavebníka se žádostí o konzultaci k vyřešení mřížkou překrytých ventilačních otvorů. Díky dobré vůli stavebníka i investora (obce Václavov) byly nakonec všechny otvory v podstřeší úplně vyřezány a hnízdní možnosti pro rorýse byly i po rekonstrukci plně zachovány.