• Jméno: Ing. Dušan Gadas
  • Adresa: sídliště Hromůvka, Hranice na Moravě
  • Když při plánování rekonstrukce panelového domu č.p. 1882 na sídlišti Hromůvka vyvstala potřeba úplně zrušit odvětrávání dvojité střechy, navrhl po konzultacích s ornitology projektant Ing. Gadas náhradou za zaslepené otvory pro rorýse náhradní hnízdiště zabudováním celých XPS budek do zesíleného pásu zateplení atiky. Tímto neobvyklým a i esteticky zajímavým řešením vzniklo celkem 40 náhradních hnízdních dutin pro rorýse na štítové zdi domu. Investor díky tomu získal na tento zásah na registrovaném významném hnízdišti výjimku Krajského úřadu a celá rekonstrukce byla provedena na podzim 2012. Před konečným uzavřením původních otvorů byl ještě prostor prohlédnut odborníky a kvůli možnému výskytu netopýrů byly některé otvory přes zimu ještě opatřeny jednosměrnou uzávěrou.