Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

Silné deště v posledních dnech představují pro rorýse katastrofu. Z celých Čech jsou hlášeny nálezy vysílených a uhynulých rorýsů a jiřiček. Jen v Praze odhadujeme, že vlivem nedostatku potravy uhynulo minimálně několik desítek, spíše ale stovek dospělých rorýsů. Došlo tím pádem také ke zničení části snůšek nebo k úhynům malých mláďat v hnízdech. ČSO prosí o zaznamenání všech podobných nálezů do Faunistické databáze ČSO, abychom měli představu o rozsahu katastrofy.

Zdeněk Vermouzek
5.6.2013
o webu
kontakty