Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Dokážou si jiřičky pomoci samy?

Stavební úpravy budov nepostihují jenom rorýse. O hnízdiště přicházejí i další synantropní ptáci, především jiřičky obecné. Nové fasádní barvy, zasklívání lodžií i mechanické zábrany v nikách oken a lodžiích, popřípaděi přímá likvidace jejich hnízd - to jsouspolu s úbytkem vhodné potravy nejčastější příčiny, proč z mnohých míst jiřičky mizí.

V letošním roce se jim budeme snažit pomoci. Grant, který řešíme v Praze, je zaměřen nejenom na registraci jejich hnízdišť, ale i na hledání technických řešení ochrany stávajících nebo vytváření nových hnízdišť a prosazování zákonné ochrany při výkonu státní správy v ochraně přírody.

Překvapivá byla v tomto směru zpráva našich členů, manželů Brejškových, že v jedné z polystyrenových budek pro rorýse, umístěných na panelové zástavbě na sídlišti v pražských Řepích vyhnízdil pár jiřiček. U druhu, který staví svá hnízda z hrudek bláta pospojovaných slinami, která umisťuje do různých typů výklenků nebo pod převislé římsy je to skutečně vzácný jev, dosud nezaznamenaný. Jenomže, v tom samém týdnu mi podobná informace přišla od kolegů z Oostvorne na západě Holandska, kde se synantropní ptáci potýkají se stejnými problémy jako ti naši. Také zde jiřičky obsadily specializovanou budku pro rorýse a prý to nebyl první případ. O pár dní později přišlo do sekretariátu ČSO prosincové vydání německého časopisu Der Falke. Na straně 472 mě čekalo další překvapení! Už asi správně tušíte: další zdokumentovaný případ hnízdění jiřiček, tentokrát v dřevěné rorýsí budce, umístěné na historickém hrázděném domě v centru městečka Besigheim severně od Stuttgartu ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Bude zajímavé sledovat, zda se jednalo o ojedinělé případy, nebo zda jsme svědky adaptace jiřiček na nově vzniklou situaci. Mláďata, narozená v budkách, budou možná podobná hnízdiště vyhledávat i pro výchovu vlastního potomstva. To by bylo jistým příslibem do budoucna.

Typy rorýsích budek, které by jiřičky preferovaly, by pak mohly být instalovány na vhodná místa jako náhrada zanikajících přirozených hnízd, nebo jako nabídka nových hnízdních příležitostí. Teprve čas však úkaže, která z variant je blíže pravdě.

Lukáš Viktora
16.1.2013
o webu
kontakty