Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

První rorýsí věž bude v Jablonci nad Nisou!

Jednou z možností, jak jednorázově vyřešit bytové problémy desítek rorýsích rodin, je tzv. rorýsí věž (z anglického originálu Swift Tower). Stačí málo: mít vhodný pozemek (nebo souhlas majitele), stavební povolení, velmi zručného řemeslníka a dostatek financí?v Čechách prakticky nemožné!

Liberecký krajský úřad, který je na špici státní správy přinejmenším v oblasti ochrany hnízdišť rorýsů, se však uvedených úskalí nezalekl a jeho pracovníci, kteří mají ochranu přírody na starosti, si se všemi poradili. S pomocí dalších nadšenců dali potřebné prostředky dohromady, vyřídili stavební povolení a tak se zahrada Základní školy Arbesova v Jablonci nad Nisou stane prvním místem v Čechách, kde bude ambiciózní stavba vztyčena. A že se nejedná o žádného drobka! Korpus věže, který skrývá 48 hnízdních komor, je robustní konstrukce s hmotností přesahující 1 tunu. Bude ukotven na příhradovém sloupu s výškou přes 8 metrů, který bude kvůli zajištění statiky celé stavby ukotven v betonové patce v hloubce přes 1,5 m. Hnízdní komory, ke kterým je možné se dostat dvěma dvířky ve spodní části korpusu z vnitřní strany, mají průhledné zadní stěny, takže je bude možné bez problémů kontrolovat, případně provádět drobnou údržbu. Ta však není příliš nutná, protože rorýsi nemají ve zvyku vyplnit dutiny hnízdním materiálem a ani se zde nehromadí trus mláďat.

Areál základní školy byl vybrán jenenom proto, že leží v blízkosti přehrady, která je oblíbeným lovištěm rorýsů. Ale též proto, že žáci školy budou mít možnost průběh obsazování hnízdišť i vlastní hnízdění bezprostředně sledovat. V neposlední řadě poskytne školní zahrada dostatek bezpečí před vandaly. Škola tak získá status ?Přátel rorýsů? a věřme, že se zapojí i do programu ?Rorýsí školy?.

Termín slavnostního uvedení rorýsí věže do provozu není zatím pevně stanoven, ambicí autorů projektu je ale stihnout letošní hnízdní sezónu. Držme jim palce!

Lukáš Viktora
16.1.2013
o webu
kontakty