Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

Registrovaných hnízdišť rorýsů přibývá

Od roku 2008 organizujeme registrace hnízdišť rorýsů na stavbách, jejichž cílem není pouze zjistit, kde a jak hojně rorýsi na stavbách hnízdí, ale především ve spolupráci se státní ochranou přírody zajistit ochranu jejich hnízdišť.

Také v roce 2011 jsme s vydatnou pomocí více než stovky dobrovolných spolupracovníků v registracích pokračovali. Počet prověřených čísel popisných jsme tak navýšili na více než 16 800, z toho ve 3 121 případech jde o prokázaná hnízdiště. Ve 175 případech se jedná o významná hnízdiště, tzn. na jednom čísle popisném hnízdí více než 10 párů rorýsů!

Abychom zajistili co možná nejširší využití těchto cenných dat, předali jsme 9. listopadu 2011 kompletní datový soubor Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, aby jej pro validování dat uložila do Nálezové databáze ochrany přírody (ND OP). Tato databáze je oficiálním nástrojem pracovníků státní správy. Do dnešního dne se však data v ND OP neobjevila a databáze na www.rorysi.cz tak nadále zůstává jediným ucelených zdrojem dat o hnízdištích rorýsů v zemi.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo se na sběru dat podíleli. Věříme, že i v letošním roce najdeme dostatek ochotných rukou, která nám s registracemi pomohou. Tím, že probíhají v zastavěných oblastech, v těsném sousetví našich domovů, vás nepřipraví o tolik času, nejlepší dobou pro registrace jsou letní rána a večery. Pátrání po rychlých a tajuplných rorýsech navíc nese prvky dobrodružství a vyžaduje dobrý postřeh, jsou to nejlepší a nejrychlejší letci, se kterými se můžeme u nás setkat!

Mějme proto na paměti - čím více bude registrovaných hnízdišť, tím větší bude šance, že vzdušný prostor nad našimi městy a vesnicemi neosiří! Těšíme se na spolupráci s vámi v roce 2012.

Lukáš Viktora
12.1.2012
o webu
kontakty