Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

První on-line přenos z rorýsí budky

Jsme rádi, že vám můžeme zprostředkovat přímý přenos hnízdění rorýse obecného z budky na rodinném domě pana Martina Hrubiše z Kunčic pod Ondřejníkem. Ptáci zahnízdili poměrně pozdě, ale kamera byla v budce instalována předem, takže k zásahu do hnízdění nedošlo a ptákům, jak je ze záběrů zřejmé, kamera nijak nevadí. To už ale můžete díky laskavosti a technickému umu p. Hrubiše posoudit sami ...

Vysílání je bohužel doprovázeno reklamami poskytovatele služby.

Lukáš Viktora

o webu
kontakty