Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!
Seznamte se Jaký je Rozšíření Mýty a pověry  

Rorýse můžeme pozorovat téměř výhradně v letu, kdy je možné jej zaměnit s některými vlaštovkovitými ptáky – vlaštovkou obecnou, jiřičkou obecnou a břehulí říční. V souvislé městské zástavbě se však běžně vyskytuje pouze jiřička, která má mnohem kratší a širší křídla a především bílou spodní stranu těla a kostřec (partie na svrchní straně těla nad ocasem).

Rorýs
Vlaštovka
Jiřička
Břehule
o webu
kontakty