Ochrana rorýse obecného na pražských sídlištích

V letech 2011 - 2013 probíhal na pražských sídlištích projekt "Ochrana rorýse obecného jako součást revitalizace pražských sídlišť". S výsledky projektu, realizovaného s finančním přispěním Hlavního města Prahy, vás seznamujeme v přiložené zprávě.

31.7.2013

Déšť rorýsům nesvědčí

Kvůli nepřízni počasí zahynulo v uplynulých dnech velké množství rorýsů, jiřiček i dalších ptáků lovících létající hmyz.

5.6.2013

http://www.rorysi.cz/Nebojte se žít s rorýsem v jednom domě! I zatepleném!

Rorýsi ve vzduchu loví, odpočívají, ale také se zde páří nebo dokonce i spí. Přesto potřebují pevnou půdu pod nohama, aby měli kam naklást vejce a vyvést mláďata.

Nyní rorýsům hrozí nebezpečí – jinak pozitivní zateplování "paneláků" a rekonstrukce starých domů jsou schopny rorýse nejen vyhnat z domu, ale i takřka zdecimovat českou rorýsí populaci.

Například jen mezi lety 1989–2000 klesl počet pražských rorýsů o 45 %! A dnes zateplování postupuje mnohem rychleji – každým dnem zaniká jedno hnízdiště za druhým. Okamžitá akce je nutná!

Řešení je přitom známé, a není časově ani finančně náročné. Přinášíme je na tomto webu, a doufáme, že se nám společně podaří rorýsovi pomoci. Vždyť rorýs je vlastně docela příjemný společník! A bez jeho vzdušných honiček by byly letní dny v městské šedi o poznání chudší...

o webu
kontakty